XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Diagnostyka Procesów i Systemów
10-13 września 2017, Sandomierz
Start       

Zgłaszanie pełnego tekstu artykułu do

24 lutego 2017

10 marca 2017

24 marca 2017 (termin ostateczny)

Informacja o przyjęciu referatu do

21 kwietnia 2017

5 maja 2017

Nadesłanie ostatecznego tekstu referatu do

12 maja 2017

19 maja 2017

Wniesienie opłaty konferencyjnej do

12 maja 2017

19 maja 2017

Obrady konferencji

10-13 września 2017

Sponsorzy: