XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Diagnostyka Procesów i Systemów
10-13 września 2017, Sandomierz
Start       

Cel konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów i Systemów od 1996 roku organizowana jest w sposób rotacyjny przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Zielonogórski i Politechnikę Gdańską. Stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń specjalistów, reprezentujących różne środowiska naukowe (automatyków, informatyków, mechaników, elektryków, specjalistów inżynierii biomedycznej) w zakresie diagnostyki.

Ważnym celem Konferencji jest integracja środowisk naukowych i przemysłowych zajmujących się problemami diagnostyki, nadzorowania i zabezpieczania procesów i systemów w przemyśle. Konferencja stwarza okazję zaprezentowania osiągnięć z zakresu metod i systemów diagnostycznych, doświadczeń eksploatacyjnych, formułowania problemów teoretycznych i praktycznych.

Tematyka konferencji

 • Podstawy teoretyczne diagnostyki procesów i systemów
 • Modelowanie i symulacja uszkodzeń
 • Metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń z wykorzystaniem:
  • modeli matematycznych
  • metod identyfikacji i estymacji stanu
  • modeli jakościowych
  • statystycznej obróbki sygnałów
  • logiki rozmytej i przybliżonej
  • systemów eksperckich
  • sieci neuronowych
 • Systemy nadzoru i diagnostyki
 • Układy automatyki tolerujące uszkodzenia
 • Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo procesów i systemów
 • Zastosowania przemysłowe: elektrotechnika, energetyka, chemia, przetwórstwo materiałów, itp.
 • Zastosowania w medycynie

Zakres tematyczny Konferencji DPS'2017 odpowiada problematyce IFAC Sympozjum on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS, organizowanego od 1991 roku w cyklu trzyletnim pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Automatyki (IFAC).

Sponsorzy: