XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Diagnostyka Procesów i Systemów
10-13 września 2017, Sandomierz
Start       

Opłata konferencyjna

1450 zł opłata pełna
1150 zł opłata ulgowa

Z opłaty ulgowej mogą skorzystać studenci i doktoranci mający aktualną legitymację.

Konto bankowe Konferencji DPS’2017:

: wpłaty w PLN

Nr konta: 92 1240 2092 9522 1141 0100 0000
Nazwa banku: PEKAO S.A., IV O/W-wa
Adres banku: ul. Grójecka 1/3
02-019 Warszawa
Właściciel rachunku: Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Tytuł płatności: imię i nazwisko uczestnika, DPS 2017, pełna/ulgowa opłata konferencyjna

Dane potrzebne do wystawienia faktury:

  1. Nazwa płatnika, adres oraz numer NIP
  2. Kwota opłaty konferencyjnej
  3. Dzień zapłaty
  4. Imię i nazwisko uczestnika
  5. Adres, na jaki ma zostać wysłana faktura

Opłata konferencyjna wniesiona przez uczestników Konferencji pokrywa:

  1. udział w obradach,
  2. materiały konferencyjne,
  3. poczęstunek w trakcie przerw kawowych,
  4. obiady podczas dni Konferencji (11-13.09.2017 r.),
  5. uroczystą kolację oraz kolację plenerową (11-12.09.2017 r.).

Powyższe dane proszę przesłać mailem na adres sekretariatu Konferencji wraz z informacją o dokonaniu wpłaty oraz prośbą o wystawienie faktury.

Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów. Każdy z uczestników we własnym zakresie musi zarezerwować hotel i pokryć wydatki związane z noclegiem.

Sponsorzy: