XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Diagnostyka Procesów i Systemów
10-13 września 2017, Sandomierz
Start       

Warunki uczestnictwa

W Konferencji może uczestniczyć każdy, kto zgłosi swój udział oraz wniesie opłatę konferencyjną. Potencjalnych uczestników zachęcamy do zgłaszania prac w języku angielskim lub polskim. Nadesłane prace zostaną poddane recenzji.

Materiały konferencyjne

Materiały konferencyjne zostaną przygotowane w wersji elektronicznej. Zgłoszone referaty zostaną zamieszczone w materiałach oraz zaplanowane do prezentacji w czasie Konferencji pod warunkiem:

  • uzyskania pozytywnych recenzji oraz akceptacji przez Komitet Naukowy Konferencji,
  • przygotowania referatu zgodnie z wymaganym formatem redakcyjnym,
  • potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej przynajmniej przez jednego z autorów.

Zarekomendowane przez Komitet Naukowy prace (wyłącznie w języku angielskim) zostaną opublikowane przez Springer w książce z serii Advances in Intelligent Systems and Computing (indeksowanej w Web of Science).

Sponsorzy: